Prestito rifiutato

Prestito rifiutato: quali sono i motivi ostativi